Hlasový workshop s Manu Theronem (Lo Cor de la Plana)

Francie
Základní
Čt, 26. 6. 2008 (Čas nestanoven)
Francie
Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1

Zveme vás na hlasový workshop, zaměřený na specifika okcitánského zpěvu pod vedením výjimečného zpěváka Manu Therona, vůdčí osobnosti francouzské a capella formace Lo Cor de la Plana.

Workshop bude zaměřen na rytmus a formu okcitánského zpěvu a na tradiční okcitánské modální stupnice (které se liší od moderních durových a mollových). Důraz bude kladen také na hledání zvukového výrazu sboru: jak rozeznít hlas tradičním okcitánským způsobem nebo jak jej využít ve spolupráci s ostatními zpěváky. Pokud zbude čas, bude součástí workshopu také poslech autentických nahrávek z etnografických sbírek, které se účastníci posléze pokusí interpretovat sborovým zpěvem.

Workshop bude vyučován v anglickém jazyce bez účasti překladatele, většina lektorských metod bude založena na principu opakování, napodobování a porozumění prostřednictvím zpěvu. Účastníci by měli mít zájem o techniky používané v lidové i populární hudbě.

Zkušenosti se sborovým zpěvem jsou vítány, ale nejsou podmínkou.