1:00 - (Real Audio 120 kb)
Rumunsko
FANFARE CIOCARLIA

„Když říkám, že jsem z vesnice Zece Prajini, lidé si myslí, že pocházím z konce světa. Ale konec světa je přesně to správné místo pro naši muziku," říká trumpetista Costica „Cimai" Trifan.
Zece Prajini (doslova „deset polí") je vesnice čítající pouze čtyřista duší obklopená nízkými horami a prašnými cestami. Leží ve východním Rumunsku na dosah od hranic bývalé sovětské Moldavské republiky. Tato část Rumunska se vyznačuje drsnou izolací a její obyvatelé svou nezkrotnou poezií. Když se večer utiší vítr, od okolních svahů se odrážejí zvuky fanfár. Bydlí tady jedenáct rumunských romských muzikantů, kteří dohromady tvoří dechový ansámbl jménem Fanfare Ciocarlia.
Intenzita hudby rumunských romských dechových souborů a jejich pochodové rytmy jsou dědictvím po Tureckých vojenských kapelách, které se objevily počátkem 19. století. Osmanská okupace v té době podstatně ovlivnila celý Balkán, což můžeme dodnes zřetelně slyšet v bulharské, makedonské, srbské a rumunské hudbě.
Muzika se od nepaměti předává z generace na generaci. Notové záznamy neexistují. Nástroje, které nesou stopy předchozích desetiletí, ztratily lesk a získaly svébytnou patinu. Fanfare Ciocarlia s nimi dokážou odpálit velkolepý hudební ohňostroj s neuvěřitelným citem pro spletité rytmy a závratná tempa. Tradiční rumunské tance a turecké, bulharské i makedonské rytmy hrají na rohy, trumpety, klarinety a tympány.
Každý víkend vytáhnou své nástroje a hrajou na svatbách či při jiných svátečních příležitostech, často bez přestání i víc jak 30 hodin. Pro každou důležitou životní událost existuje vhodný kousek: geamparale, sirba, hora a nakonec, pokud to nálada žádá, šťavnatá a osobitá rusasca. Po návratu domů ulevují muzikanti svým bolavým rtům a čekají na další angažmá.
Mezi staršími a mladšími muzikanty existuje obdivuhodná symbióza. Když sám starý mistr Radulescu Lazar sáhne po trumpetě a spustí divoký tanec „Rusasca lui filon", zavládne uctivé ticho. Oči mladších muzikantů se při těchto tónech snivě přimhouří a jejich prsty nervózně hladí klapky nástrojů. Starší muzikanti tolerantně mrkají, když mladší genearce vytrubuje nové melodie na rohy. Protože hudba nikdy nemůže být „pouze" tradicí, přebírají současné melodie z indických a amerických filmů a také přetvářejí hity mezinárodních rádií do svého osobitého fanfárociocarliovského stylu.

* * *
Ještě si neodkrývejte uši, pokud nechcete, aby krvácely následkem toho nejhlučnějšího rachotu od dob velkého třesku. Fanfare Ciocarlia je úžasný cimbálový třeskot z moldavského pohraničí, kde před válkou žila početná židovská komunita. Jsou zřejmým důkazem o blízkém propojení mezi rumunskou hudbou a klezmer. Jejich cédéčko reprezentuje mutlikulturní směs východoevropského folklóru a romských písniček.
Najdete na něm divoké rumunské hory a sirby, židovsky znějící písničky a melodie, které můžete slyšet u srbských a makedonských dechových kapel. Fanfare je rumunsky dechovka a ciocarlia (slavík) je jedním z nejznámějších přídavků rumunských romských kapel, zde v patřičně razantním podání.
Ostatně všechny písničky hrajou nejenom velmi hlasitě, ale také rychle, vyplivují trumpetová sóla do spletitých rytmů, které třesou tělem jako kodrcání vozu taženého mezkem. Kapelník Ivancea prohlašuje hrdě: „V naší oblasti jsme jedním z posledních takových ansámblů a jsme ze všech nejrychlejší." Myslí to zcela vážně a má pravdu: jak asi vypadají divoké místní večírky, na kterých Fanfare Ciocarlia hrají?
Sólisté obeznámení stejně se západním jazzem jako s tradičními proudy hrají svěží směs. Ale písničky pádí takovou rychlostí, že posluchač má pramalou možnost ocenit přínos toho kterého člena kapely, protože rohy a píšťaly souboru se mění na masivní melodicko-perkusivní píst - a přivádí nás k pochybám, jaký že to tanec udrží tempo s těmito svatebními a svátečními písničkami. Pouhý poslech je vyčerpávající. A děsivý. Vedle nepochybné a nevázané radosti lze vycítit i vztek ponižovaných lidí, které zvou Neromové do svých domovů a na slavnosti, pouze pro jejich profesionalitu.

viz anotace v ročníku 1999