Polsko

KROKE

Kroke znamená v jidiš Krakov, polské město, ve kterém v r. 1992 stejnojmenné trio vzniklo. Skupina se záhy stala jednou z nejuznávanějších klezmer skupin a začala se objevovat na festivalech po celé Evropě spolu s věhlasnými osobnostmi a kapelami, jako je Ravi Shankar, Natacha Atlas, Bustan Abraham, Van Morrison či The Klezmatics. Jako základ pro originální aranžmá a improvizaci berou Kroke tradiční repertoár. Využívají vlastních klasických a jazzových zkušeností z minulosti a vytvářejí tak nový a jedinečný sound, který je pro židovskou hudbu neobvyklý. Jejich hudbu lze chápat jako kvintesenci starobylé židovské kultury a zároveň jako živoucí důkaz o její nezlomné existenci.

Letošní vystoupení Kroke na Respectu 2000 je náhradou za plánovaný koncert v loňském roce, který byl zrušen ze zdravotních důvodů.

viz anotace v ročníku 1999