Pyiut Ensemble, Kamasi Washington, Victoria Hanna, Anguish, Boban Markovič Orkestar, Barmer Boys, Aziza Brahim, Jambinai a Erik Truffaz feat. Nya