Domů | Idea | Rešerše | Kapely | Partneři | ENGLISH
Hlavní stránka | 1998
Česko
ÁLOM - Praha

Ačkoliv je v této mladé cimbálovce zastoupen v osobě primáše Vojty Lavičky (mj. houslista mezinárodních Deep Sweden) pouze jeden Rom, kapela se specializuje především na romské lidové písně z bývalého Československa. Důraz je kladen na co největší syrovost a autentičnost projevu.
domú idea rešerše kapely partneři
festival e-mails: RESPECT - RACHOT, graphic design: MOWSHE, web conversion: HARPUNA