Španělsko
ANNA LA CHINA

Pro styl Any je typická hluboká expresivita. Když tančí v tmavých přiléhavých kalhotách, plna divoké vášně, ladné pohyby paží připomínají let ptáků a její pomíjivé arabesky kreslené do prostoru jsou básničkami, které vyjadřují smutek a hrdost dlouho ponižovaného národa. Mezi nejčastější taneční formy patří bulería (z bolera), soleá (od slova samota), farruca (z tance farouche, který jinak tančí pouze muži) a siquirilla (z tradiční seguedilly).

Antonio de la Malena (zpěv)Je zpěvák staré romské školy. Pochází z Jerez de la Frontera, z oblasti, kde se zrodilo flamenco. Často spolupracuje se známými umělci flamencového světa. Je vysoce ceněn za své mocné duende a je jedním ze zpěváků na desce „Jerez: Fiesta y Cante Jondo“, vydané v Paříži v kolekci Flamenco Vivo.

Domingo de los Santos „Rubichi“ (kytara)
Rom z Jerez vychází z nejryzejší tradice flamenca. Od svých nejmladších let doprovází nejlepší umělce této oblasti. Vyniká při doprovodu zpěvu stejně jako tance. Jeho hra je střízlivá, průzračná a rytmicky dokonalá.

Luis de la Tota (perkuse)
Rom z Jerez je jedním z nejlepších flamencových bubeníků díky své hře na cajón a palmero. Jako básník také napsal mnoho leter pro jerezské zpěváky.
domó idea reäeräe kapely sponzo?i
festival e-mails: RESPECT - RACHOT, graphic design: MOWSHE, web conversion: HARPUNA