Maďarsko
KÉK LÁNG

Kořeny východoevropské romské hudby a tance v té nejautentičtější podobě - to je čtrnáctičlenná romská skupina Kék Láng z vesnice Nyirvasvari ve východním Maďarsku. Zdejší 200 členná komunita patří k nomádskému kmeni Olah, a v této oblasti se usadila v padesátých letech.
Kék Láng (Modrý plamen) udržuje živoucí hudební dědictví svých předků. Jedinými nástroji doprovázejícími mnohohlasný zpěv jsou jim lžíce, plechové bandasky na mléko, pokličky a případně housle s kytarou. Luskání prstů, tleskání a podupávání doplňují rytmus.
Svým projevem poprvé upoutala mezinárodní pozornost na festivalu „Gypsies of the World Presentation“. Věhlasný francouzský režisér Tony Gatlif si vybral Kek Lang jako reprezentanty maďarské romské hudby do svého filmu Latcho drom, který byl promítán v rámci festivalu Respect 98 a poté odvysílán ČT.
domú idea rešerše kapely partneři
festival e-mails: RESPECT - RACHOT, graphic design: MOWSHE, web conversion: HARPUNA